SWEDISH QUOTES IN ENGLISH

“Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den.” – Peter Drucker (The best way to predict the future is to create it.)

“Att älska och bli älskad är att känna solens värme inifrån.” – Victor Hugo (To love and be loved is to feel the sun from both sides.)

“Vägen till framgång är alltid under konstruktion.” – Lily Tomlin (The road to success is always under construction.)

“Den som vill något finner en väg. Den som inte vill finner en ursäkt.” – Unknown (He who wants something finds a way. He who doesn’t want finds an excuse.)

“Det är bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret.” – Konfucius (It is better to light a candle than to curse the darkness.)

“Inga problem kan lösas utan att det finns mod att förändra.” – Albert Einstein (No problem can be solved without the courage to change.)

“Lycka är inte att ha det man önskar sig, utan att älska det man har.” – Unknown (Happiness is not having what you want, but loving what you have.)

“Det är aldrig för sent att vara det man ville bli.” – George Eliot (It is never too late to be what you could have been.)

“Sluta gräva i det förflutna. Gräv i stället de dikar som leder till en bättre framtid.” – Unknown (Stop digging in the past. Dig the ditches that lead to a better future.)

“Lev för varje ögonblick, varje ögonblick är ett liv.” – Unknown (Live for every moment, every moment is a life.)

“Stark är den som vet att han är svag.” – Unknown (Strong is the one who knows he is weak.)

“Det finns ingen tröst i solen om man inte har glömt regnet.” – Unknown (There is no comfort in the sun if you haven’t forgotten the rain.)

“Det är genom att stanna upprätt som man når framåt.” – Unknown (It is by standing upright that you move forward.)

“Tårar flyter ofta från hjärtat, när det inte längre kan tåla smärtan.” – Unknown (Tears often flow from the heart when it can no longer bear the pain.)

“Tillsammans är vi starka.” – Unknown (Together we are strong.)

“Det finns ingen vishet utan mod.” – Unknown (There is no wisdom without courage.)

“Ingenting är omöjligt för den som tror.” – Jesus (Nothing is impossible for those who believe.)

“De bästa projekten är de som kommer från hjärtat.” – Unknown (The best projects are the ones that come from the heart.)

“Vi är vad vi upprepat gör. Detta är perfektionens hemlighet.” – Aristotle (We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit.)

“Vägen till framgång är att inte vara rädd för att misslyckas.” – Unknown (The road to success is not fearing failure.)

“Lyssna på ditt hjärta. Det vet allt om dig.” – Paulo Coelho (Listen to your heart. It knows all about you.)

“Vi alla är födda galna, vissa av oss förblir så.” – Samuel Beckett (We are all born mad, some of us remain so.)

“Vänner är som stjärnor, du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid är där.” – Unknown (Friends are like stars, you don’t always see them, but you know they’re always there.)

“Kärlek är den enda verkliga skatten vi kan ta med oss när vi lämnar denna värld.” – Unknown (Love is the only real treasure we can take with us when we leave this world.)

“Det som inte dödar dig gör dig starkare.” – Friedrich Nietzsche (What doesn’t kill you makes you stronger.)

“Tänk som en vis man, men kommunicera som enkelt folk.” – William Butler Yeats (Think like a wise man, but communicate in simple terms.)