FAKE RELATIONSHIP QUOTES IN PUNJABI

ਅਠਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਢਕਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾਲ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕੇ ਵੱਖੜੀ ਵਾਂਗ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਅਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚ਼ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਮਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਵੀਰਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇ।

ਦੂਜਾ ਹੌਸਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੁਕਰਿਆਂ ਤੇ ਰੰਗ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ।

ਸਬਰ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਏ ਜਿੰਦਗੀ, ਪਰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਮ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ।

ਦੋ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਰੋਲ ਚੱਕ ਕੇ ਖੀਚ ਲਿਯਾ, ਸੱਚ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਲੇਣ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਉੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ।

ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਹੋਰਨਲੇ ਖ਼ੁਆਬ ਦੇ ਰੇਹਿ ਗਿਆ।

ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੰਬੀਰ ਨੇ, ਲੱਗੀ ਸਿੱਧ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੱਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੱਖਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।

ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਡਲੀ ਮਿਟਰਾਂ ਲੱਗਾ ਨੀ, ਅਸਲ ਇਸ਼ਕ਼ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗਲੀ ‘ਚ ਸੀਂਗ ਕੱਢਦਾ ਵੱਖੜਾ, ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਖੱਜੂਰੇ ਦੀ ਙਾਚ ਵਰਗਾ।

ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਦੇ ਐਨਕੇ ਰਾਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਮੀਠੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਪੜ ਟੱਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।

ਜਦ ਤੂੰ ਖੁਦ ਸੁੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾੜਾ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਲੋਗ ਛੀਨ ਲੈਣਦੇ ਹਨ ਅਪਨੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਸੀ ਟਨਾਕਾ।

ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੀ ਆਖਾਂ ਵਰਗੀ ਇਸ਼਼ਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ।

ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਗੋੜੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ।

ਅਖੀਰ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹ ਗਈ ਅਪਣੇ ਪਿਆਰ ‘ਚ, ਜਦ ਨਵੇਂ ਯਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਾਂ ਉਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ।

ਏਨਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਪੜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਮ੍ਹਾਂਗੀ ਬੀਠਾਂਦਾ।

ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹੀਂ ਲੈਣ ਚਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਯਾਰ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨੀਕਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ।

ਜਦ ਵੀ ਤਕਦੀਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲਾਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਚਾਂ ਪਿਆਰ ਹੋੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿਲਾਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੋੜਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੱਚੋ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਤੜਫੀਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਪਟੇ ਕਿਤਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਣਦਾ ਆਪਾ।

ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਮੁੱਕ ਲਿਆਲੇ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਬੇਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਕੌਮੀ ਨੂੰ ਦਸਦੇ।

ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵੇਖ ਸੁੱਖੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੁਖ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।